татоо +4str-4con - 4 шт, +4 dex-4con - 10 шт, +1str-1con - 10 шт.